Corinthians x Southampton

corinthians   x  southampton

Retrospecto

1 jogo

1 vitória do Southampton

1 gol do Corinthians
2 gols do Southampton


Veja também

| O retrospecto corinthiano contra clubes ingleses |


Resultado
jogo 1: 02/06/1948 – Corinthians 1 x 2 Southampton – Pacaembu (Amistoso)


Titanic naufrágio iceberg